NT Ice Cube-wwwВідповідно до думки експертів, у найближчі 7 років найпоширенішими холодильними установками в ЄС будуть аміачні.

 

Другими за популярністю виявляться установки на двоокисі вуглецю, в основному представлені каскадними системами із зменшеною кількістю аміаку. Такі результати опитувань проведених міжнародною консалтинговою компанією shecco. Ця організація, що сприяє впровадженню дружніх для клімату технологій, має офіси в Європі та Азії.

У першому опитуванні взяли участь 284 експерта холодильного і кліматичного сектора, що представляють європейські компанії, в яких вже використовуються природні холодоагенти.

Так, 23,2% респондентів вже застосовують промислові аміачні холодильні установки. Ще 23,7% зробили свій вибір на користь установок на двоокису вуглецю, а 12,3% – вуглеводневих систем. І всього 9,9% опитаних вибрали системи, де в якості холодоносія виступають вода або повітря.

З досліджених восьми сфер застосування в Європі, де сьогодні використовуються холодоагенти, найнижче сумарна кількість ГФВ та ГХФВ спостерігається у промисловому охолодженні (в цілому – 30,2%). Ця цифра не просто відображає домінування природних холодоагентів у секторі промислового охолодження, а й показує відсутність перспективи для фторовмісних парникових газів.

При аналізі результатів рекомендувалося враховувати і очікувану відмову від використання ГХФВ у секторі охолодження і кондиціонування повітря в Європі з 2015 року, а також вступ в силу нового регламенту про фторовмісні гази, який обмежить оборот ГФВ, що, як очікується, в найближчі роки стане додатковим стимулом для переходу на холодильні установки, в яких використовується або тільки аміак, або аміак з іншим холодоносієм.

 

Аміак і діоксид вуглецю завоюють ринок до 2020 року

 

Про свої плани переобладнати промислові установки для використання нових продуктів і послуг з аміаком до 2020 року повідомили 31,6% з 220 європейських респондентів, включаючи і тих, хто ще не перейшов на природні холодоагенти. Ще 36,9% планують перехід на діоксид вуглецю, а 17,9% – на вуглеводневі системи, яких на ринку ЄС поки немає. Очікується, що найбільший успіх чекає аміачні продукти в секторі промислового охолодження, трохи менший – у секторах промислового та комерційного теплопостачання.

На питання про становище природних холодоагентів на європейському ринку промислових рішень у 2020 році респонденти відповіли, що лідерство залишиться за аміачними системами, при цьому 43% представників цього сектора вважають, що аміак буде використовуватися більш ніж у половині систем, з якими вони працюють. Цікаво, що, на думку 31% опитаних, у 2020 році на частку діоксиду вуглецю доведеться від 21 до 50% ринку. Вуглеводні не отримають широкого розповсюдження, і будуть застосовуватися, в основному, там, де допустимо використання горючих холодоагентів, наприклад, в нафтохімічній галузі.

 

Посилення впливу політичних стимулів на промислове охолодження

 

Результати першого опитування співзвучні відповідям, отриманим у ході іншого опитування, проведеного серед 19 постачальників систем та компонентів для європейського сектора промислового охолодження. Воно також підтвердило, що у найближчі 7 років аміак збереже панування на ринку, а основним конкурентом виключно аміачних систем будуть каскадні аміачно-вуглекислотні установки.

У Європі дотримуються позиції, що кількість аміаку у великих системах повинна бути зменшена заради підвищення безпеки. Ця точка зору підтримується і в інших регіонах світу. У всякому разі, виступи на саміті ATMOsphere Asia 2014 підтверджують це. На саміті представники компанії shecco розповіли про перспективи природних холодоагентів у секторі промислового холоду, як у країнах Європи, так і у світі в цілому, а японські постачальники обладнання підтвердили, що в даний час велика кількість систем, встановлених як у розвинених так і в країнах що розвиваються, переобладнуються для роботи з природними холодоагентами. Йдеться, зокрема, і про каскадні аміачно- вуглекислотні системи.

Говорячи про зміну факторів, що впливають на позицію європейського сектора промислового охолодження, представники shecco розповіли про нові європейські норми, зокрема про терміни відмови від ГХФВ і очікуваних поправках до регламенту про фторовмісні парникові гази, які сильно позначаться на діяльності сектора промислового охолодження. У даному випадку застосовані в ЄС політичні стимули випередять вплив таких чинників, як стійкість, технологічний розвиток або вартість.

 

Ніна Мессон, компанія shecco