Conf PromHolod 2010-Lipa-wwwТрадиційно на початку березня в рамках щорічної виставки «Промисловий холод 2010» журнал «Холод» спільно з ВГО «АВОК-Україна» за підтримки компанії «Євроіндекс» провели науково-практичну конференцію «Сучасні системи охолодження і кліматизації промислових та громадських об'єктів».

Відкрили конференцію перший віце-президент «АВОК-Україна», проректор Одеської державної академії холоду Олександр Липа та головний редактор журналу «Холод» Олександр Полив'яний. У своєму вступному слові О. Липа стисло поінформував присутніх про те, що зробила організація за минулий рік, про досягнення на міжнародній арені, зокрема про вступ «АВОК-України» до європейського об'єднання фахівців сфери опалення, вентиляції та кондиціонування повітря REHVA (Брюсель). «АВОК-Україна» йшла до цього довгих три роки і нарешті у травні 2009 року на 53-й Генеральній Асамблеї REHVA у Амстердамі була прийнята до лав цієї авторитетної міжнародної організації.

 

Першим доповідачем став Юрій Желіба -- кандидат технічних наук, доцент Одеської державної академії холоду, голова правління АТЗТ науково-інженерне об'єднання «Холод», який виступив з доповіддю «Проектування та обладнання сучасних холодильних систем промислового призначення».
Ю. Желіба наголосив, що сьогодні вимоги до холодильних систем принципово не змінились, але дуже пожорсткішали. Ускладнилася холодильна технологія, яка визначає вимоги до рівня досконалості обладнання холодильних установок. Більш за все це стосується камер зберігання охолоджених продуктів та сировини, адже надійність холодильних систем безпосередньо пов'язана зі строками та регламентами недовгострокового зберігання.
Серед актуальних завдань, що ставляться сьогодні перед проектувальниками холодильних систем, доповідач відзначив необхідність зниження питомої енергоємності систем штучного холоду та їх безпечність. Для зниження енерговитрат холодильних систем рекомендовано розробляти і встановлювати автоматизовані системи керування енергоспоживанням, які до того ж забезпечують раціональне споживання сировинних ресурсів. Поки що в нашій країні до цього підходять дуже поверхово, проте у розвинених індустріальних країнах на розв'язання цієї проблеми витрачається від 25 до 45 тис. євро для середньої за продуктивністю промислової холодильної установки. Що стосується безпечності холодильних систем, то актуальним стало повернення до використання в них аміаку та природних холодоагентів і повна технологічна автоматизація холодильних установок промислового призначення. На думку Ю. Желіби, ризики, пов'язані з людським фактором, значні, вірогідність неправильних дій людини в надзвичайних ситуаціях -- 0,5, в той же час вірогідність збою систем АСУ дорівнює 10-8. Людина завдає шкоди технологічним виробничим процесам і обладнанню, оскільки може відволікатися, допускати помилки, навмисно діяти неправильно тощо, крім того, залучення однієї людини для обслуговування сучасних холодильних систем навіть за умов скромного бюджету обходиться власнику підприємства не менш як у 50 тис. грн на рік. Отже, повна комплексна технологічна автоматизація просто необхідна та економічно доцільна для сучасних промислових холодильних систем, і від обслугового персоналу потрібно відмовитись, узгодивши зміни НТД та законодавства України.
Conf PromHolod 2010-Geliba-wwwТакож доповідач відмітив, що сьогодні холодильні системи почали використовуватись за новим призначенням, наприклад для теплопостачання; обслуговий персонал залучається для обслуговування технологічних ліній, холодильних технологій, насосних станцій, систем підготовки води, котелень та ін. А тому окремим питанням є підготовка універсальних спеціалістів-енергетиків, оскільки різноманітність обладнання і холодильних технологій потребує більш різнобічних, більш серйозних і універсальних знань і відходу від вузької спеціалізації. На жаль, немає належних програм підготовки і навіть перепідготовки таких фахівців, проте ОДАХ цілеспрямовано й успішно рухається в цьому напрямку.
Окремо Ю. Желіба зупинився на питанні максимальної енергетичної досконалості виробництв. Сучасні схемні рішення холодильних систем мають обладнуватися лише на підставі техніко-економічного обгрунтування, в якому треба закладати рішення для забезпечення мінімальної енергоємності, використання нетрадиційних джерел енергії, зменшення витрат на обслуговий персонал, хоча за можливості від нього краще відмовитись, про що йшлося раніше.
Помилки на етапі проектування -- велика проблема, яка супроводжує об'єкт проектування увесь життєвий цикл, відзначив доповідач. Тому якісне і кваліфіковане проектування сучасних холодильних систем промислового призначення з використанням 3D-моделювання -- один із способів упередження помилок: статистика свідчить, що цей метод зменшує кількість помилок у робочій документації в десять разів.
Насамкінець Ю. Желіба продемонстрував відеоролики об'ємного моделювання декількох різновидів промислових холодильних систем і зробив презентацію проекту холодильної системи хімічного виробництва потужністю 10,5 МВт та холодильної установки з акумуляцією штучного холоду молокопереробного виробництва.

 

Директор СП «Науково-виробниче підприємство «Одесросхолод» Сергій Ліхницький присвятив свій виступ темі «Сучасні тенденції технічних рішень плодоовочесховищ». Доповідач поділився досвідом переобладнання старих і створення нових холодильних об'єктів для зберігання плодоовочевої продукції, яку НВП «Одесросхолод» проводив останні роки. Особливістю плодоовочесховищ є те, що в них зберігається «живий» продукт, який дихає і має свої особливості, а отже, головним завданням є підтримання необхідних вологісно-температурних режимів, щоб уникнути природних втрат, зокрема від усихання.
На сьогодні потреби в холодильниках та плодоовочесховищах забезпечені всього на 6-8%. Переважна більшість із них -- старі зношені приміщення. Є три напрями у холодильному господарстві для плодоовочевої продукції: відновлення старих холодильних приміщень за допомогою сучасних технологій; переобладнання приміщень, які використовувались за іншим призначенням, наприклад для утримання великої рогатої худоби; будівництво сучасних холодильників.
У випадку переобладнання старих приміщень важливим чинником є будівельна і пов'язана з нею теплоізоляційна конструкція будівлі. Переобладнуючи під сховище приміщення, що використовувалось за іншим призначенням, важливо забезпечити його термічну складову. С. Ліхницький дав конкретні рекомендації, що саме треба робити для переобладнання старих холодильних камер під плодоовочесховища: встановлювати панелі типу «сендвіч», утеплювати стелі, облаштовувати нові підлоги і встановлювати нові двері -- тоді вийде безперервний теплоізоляційний контур. В результаті з'явиться камера сучасного типу, куди можна поставити нову холодильну систему, яка працюватиме ефективно і енергетично досконало.
У разі ж будівництва нових холодильників є два варіанти: або швидко будувати холодильні споруди з панелей типу «сендвіч», які зводяться від двох-трьох місяців (невеликої місткості) до року, або будувати традиційні огороджувальні конструкції, але вони виходять дорогими і зводяться за старими будівельними нормами. Доповідач відмітив, що не варто йти на поводі в замовника, який вимагає здешевлення, і замість двох-трьох повітроохолоджувачів ставити один великий. Це призводить до того, що по центру камер продукція підсихає, а по боках гниє.
У плодоовочесховищах можуть використовуватись як централізована, так і децентралізована холодильні системи. У централізованих системах з проміжним холодоносієм сміливо можна використовувати аміак. Як проміжні холодоносії можуть застосовуватись також водяний розчин гліколю або спирту: вони інерційні, забезпечують стабільне підтримування режиму. Згадав доповідач і про зберігання сировини в регульованому газовому середовищі, найбільш якісна частина якої, на його думку, має займати 15-30% від усього обсягу плодоовочевої продукції, що зберігається. Також він повідомив, що сучасним перспективним методом, який ще розробляється, є метод біологічного захисту продукції протягом усього періоду її зберігання.
Окремо С. Ліхницький зупинився на проблемі відсутності сучасних норм для технології зберігання плодоовочевої продукції та відсутності нормативно-законодавчої бази, що надзвичайно ускладнює роботу.

 

Наступним доповідачем був Олег Хоменко -- директор департаменту обладнання компанії «Альфа Лаваль Україна». Він розповів про холодильні технології та обладнання Alfa Laval-Helpman під час проектування фруктоовочесховищ і провів презентацію холодильного обладнання Alfa Laval, використавши багато слайдів, діаграм і графіків. На початку виступу він наголосив, що головна мета холодильних технологій і обладнання -- забезпечити якісне зберігання харчових продуктів. Технологія зберігання -- це якість і прибуток, а економія на технології -- це збитки.
Conf PromHolod 2010-Homenko-wwwЄ два види зберігання -- короткострокове і довгострокове. Як температура, так і вологість мають бути оптимальними для кожного виду продукції. Дотримання режиму вологості -- головний чинник під час зберігання плодоовочевої продукції. Зазвичай усихання під час зберігання становить 5-7%, якщо ж підтримувати рівень вологості 95-98%, то усихання знижується до 2-3%. Тобто завдяки підтримуванню високої вологості повітря продукт краще і довше зберігається. Параметри вибору повітроохолоджувачів для сховищ дуже важливі, оскільки саме вони відповідають за рівень усихання фруктів, а отже за якість продукції. На прикладі сховища для яблук доповідач пояснив принцип вибору холодильного обладнання для класичної технології зберігання.
Поверхня охолодження має бути досить великою (в ідеалі -- 0,5-0,7 кв. м на 1 куб. м об'єму камери), відстань між ребрами охолоджувача -- мінімум 6 мм, дельта температур -- мінімальною (максимум 2,5 OС для яблук), вентилятори -- з подвійною швидкістю обертання або їх має контролювати частотний перетворювач, також має бути 45-60 циркуляційних циклів повітря під час охолодження, а швидкість проходження повітря через весь обсяг фруктів необхідно забезпечувати на рівні не менш як 0,5 м за сек.
Далі О. Хоменко розповів, що сьогодні замовникам пропонують два види повітроохолоджувачів Alfa Laval і Helpman, у яких від 3 до 8 вентиляторів, крок оребрення -- 7 мм, потужність -- до 52 кВт, робочий діапазон температур -- від -5 до +10 OС. На відміну від інших повітроохолоджувачів, представлених на ринку, вони мають потужність продування на 14% більшу, ніж тих, що працюють на нагнітання. До того ж Helpman наполягає саме на такому типі повітроохолоджувачів.
Крім того, Helpman є власником унікального патенту так званої Eflo --системи охолодження, що її розробила і зареєструвала ця компанія. Її суть полягає у більш рівномірному розподіленні інею на поверхні теплообмінників, довшому холодильному циклі та коротшому періоді відтавання.
Доповідач підсумував свій виступ тезою, що Helpman треба вибирати тому, що всі моделі компанії мають відповідність регістрам Лойда і сертифікат Eurovent. Апарати мають довговічний алюмінієвий корпус, вкритий білою епоксидною смолою після машинного оброблення, всі їх деталі для фіксації -- з іржостійкої сталі, термін їх життя -- 30-35 років. Крім того, є спеціальне місце для встановлення TРВ, всі моделі обладнані клапаном Шредера на лінії всмоктування та підходять для будь-яких типів холодоагентів. Виробник абсолютно впевнений у своєму апараті, про що свідчать два роки заводської гарантії.

 

Продовжив конференцію Борис Шейкін -- завідувач відділу інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» Української аграрної академії наук. Він зробив доповідь на тему «Енергозбереження у технологічному кондиціонуванні плодоовочесховищ». Зокрема, він зупинився на питанні використання природного холоду в системах охолодження картоплі й плодоовочевої продукції. Визначаючи придатність кліматичних умов для використання природного холоду, завжди орієнтуються на нормативні строки завантаження сховищ овочами, допустиму тривалість охолодження і розрахункову початкову температуру продукту. Тривалість охолодження продукту визначається за допомогою методики пофазного розрахунку під час використання системи активного вентилювання. Саме на цьому і зосередився далі доповідач.
Активне вентилювання -- найприйнятніший спосіб зберігання плодоовочевої продукції. Акумулювання холоду відбувається під час омивання кожного елемента холодним повітрям завдяки активному вентилюванню продукту, що зберігається навалом. В умовах України овочі й інші види фруктів можна зберігати з активним використанням природного холоду у період з 1 жовтня по 1 квітня. Хоча труднощі виникають у жовтні-листопаді та березні, коли середньомісячні температури порівняно високі або ж можливі похолодання із заморозками. Для того щоб вентилювання повітрям з мінусовими температурами не призвело до підморожування продукту, використовують переривчастий пульсаторний автоматично регульований режим охолодження, щоб у проміжках між фазами здійснювалось вирівнювання температурного поля в кожній одиниці продукту і частково -- в усьому обсязі. Пульсаторний спосіб охолодження можна рекомендувати для продуктів з малими геометричними розмірами за питомих витрат повітря 300–500 куб. м на тонну за годину. Товщина шару продукту має бути не більш як 2 м. Додаткова умова -- забезпечення статичного тиску в усьому обсязі продукту, щоб уникнути створення невентильованих зон.
В системі активного вентилювання найбільш раціональним є подання повітря знизу вгору. Це створює і підтримує оптимальний режим у плодоовочесховищах. Інші способи подання повітря нераціональні й недоцільні. Доповідач детально розповів про централізовану і децентралізовану схеми активної вентиляції, яка має забезпечувати рівномірний розподіл повітря по всій масі продукту, та зупинився на схемах їх забезпечення. Центральні магістральні канали треба робити підлоговими прохідними. Для вирівнювання газового складу повітря над продукцією і підтримання необхідної температури застосовують серійні опалювальні рециркуляційні агрегати, про які Б. Шейкін розповів окремо.
Завершилась доповідь розповіддю про надзвичайну важливість дотримання у сховищах вологості повітря на рівні не нижче ніж 95% і про способи та методи зволоження повітря у плодоовочесховищах. Насамкінець слухачі довідались, що невеликий запас овочів (100-150 кг) можна зберегти завдяки водяним стабілізаторам, що розміщуються в нижній частині великогабаритних контейнерів, які можна розміщувати навіть на балконі.

 

Confer PromHolod 2010-wwwЗавершив конференцію кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри кондиціонування повітря, проректор ОДАХ, перший віце-президент «АВОК-Україна» Олександр Липа, який провів презентацію щойно виданої книги за його авторства «Кондиціонування повітря. Основи теорії. Сучасні технології оброблення повітря», яка містить 11 глав на 607 сторінок. Це друге видання, суттєво перероблене і доповнене. Він наголосив, що сама назва книги передбачає постійне оновлення матеріалу, який стосується технологій (процесів і апаратів) кондиціонування повітря. А з часу виходу у світ першого видання пройшло шість років. Дуже важливими й цікавими у книзі є матеріали про технології оброблення повітря, що використовувалися у минулому, зокрема, принцип прямого та непрямого випаровувального охолодження, розглянутий у історичній ретроспективі. У главі «Гігрометрія» розповідається про прилади вимірювання вологості повітря і про тих, хто їх створював. Детально викладені теоретичні основи кондиціонування, що грунтується на термодинаміці вологого повітря. Розширена інформація про апарати термовологісного оброблення повітря і теплоутилізації: наведені дані щодо нових робочих поверхонь повітроохолоджувачів, які використовуються у сучасних кондиціонерах; докладно розглянута апаратура зволоження і осушування повітря, відзначені сфери їх застосування; показані сучасні типові схемні рішення. Обговорені проблеми і тенденції розвитку виробництва кондиціонерів. У списку літературних джерел -- більше 300 назв книг, наукових статей, матеріалів останніх міжнародних конференцій. Також велику увагу у книзі приділено атмосфері Землі взагалі, термічним та калоричним властивостям вологого повітря і водяної пари, кінетиці процесів тепло- і масоперенесення, особливостям процесів сорбції, зворотного п'єзоелектричного ефекту, магнітострикції та ін. Видання містить чудові ілюстрації. Воно стане в нагоді всім, хто починає вивчати основи кондиціонування повітря, а також безумовно буде корисне тим, хто має спеціальну освіту.

 

Оксана Левчун